Materiaal voor Bijbelstudie

Ready Writer biedt hulp bij het lezen van de Bijbel door middel van brochures en overzichten die begrijpelijk lezen van Bijbelboeken vergemakkelijken, zonder zelf een theologisch standpunt in te nemen. Wel kiest Ready Writer voor bepaalde methodes en principes. Voor gelovigen die geen academische opleiding hebben, moeten deze manieren van Bijbelstudie goed te doen zijn.
Hier zijn overzichten te downloaden voor het doen van stap-voor-stap-Bijbelstudie. In de loop van de tijd zal voor elk genre een document beschikbaar zijn.
  • Algemeen overzicht (download pdf)
  • Nieuwtestamentische brief (download interactieve pdf)
  • Nieuwtestamentische vertelling: de evangeliën en Handelingen (verschijnt binnenkort)
  • Gelijkenis
  • Oudtestamentische vertelling
  • Wijsheid
  • Psalmen
  • Profetie (verschijnt binnenkort)
  • Apocalyps

Op aanvraag via het contactformulier zijn van deze overzichten PowerPoints beschikbaar.