Bijbelgedeelten op melodie

voor kinderen

Psalmen
Stacks Image 13


####Psalm 4:9
Stacks Image 87


####Psalm 5:4
Stacks Image 90


####Psalm 98:4-6
Jesaja
Stacks Image 95


Jesaja 42:6 met uitleg
Galaten
Stacks Image 26


Galaten 5:22-23
Efeze
Stacks Image 61


Efeze 5:20
Filippenzen
Stacks Image 50


Filippenzen 2:3
Stacks Image 58


Filippenzen 4:4
Stacks Image 38


Filippenzen 4:6-7
Stacks Image 53


Filippenzen 4:8
Kolossenzen
Stacks Image 16


Kolossenzen 3:23
1 Petrus
Stacks Image 35


1 Petrus 2:2-3
Openbaring
Stacks Image 41


Openbaring 1:8
Voor meer bijbelteksten op muziek, zie de website van Het Woord in je hart.