READY WRITER

Opmaak van partituren

Muziek stroomt Hugo de Jong van Ready Writer door de aderen. Componeren is zijn lust en zijn leven. Stoeien met motieven en klankkleur doet hij het liefst. Maar ritme, zinsbouw, architectuur en akoestiek zijn eveneens aspecten van deze kunst. Sinds 1997 mag hij hiermee bezig zijn met behulp van de applicatie Finale van Make Music. Met zijn dtp-achtergrond weet hij muziekschrift overzichtelijk en aantrekkelijk vorm te geven. Hij mocht een transpositieopdracht doen voor de muziekbibliotheek voor HAFABRA in Arnhem (is inmiddels opgeheven). Ready Writer komt graag in contact met collega componisten van wat zijn moeder “eerlijke muziek” noemde. Tja, hoe leg je dat nou uit? Het tegenovergestelde noemde ze “gemene muziek”. Misschien komt “eerlijke muziek” neer op muziek die de aandacht niet op zichzelf wil vestigen, of in ieder geval niet opeist. Componisten in de jaren twintig van de vorige eeuw bevonden zich in een ware vernieuwingscrisis, tot in het chaotische toe. Als uitweg greep Paul Hindemith naar principes die hij universeel achtte: de wetten van de natuur. En hij pleitte voor navolging van de geest van de oude meesters. Voor de vromen onder hen was componeren een manier om God te prijzen en om hun uitvoerders en toehoorders daarin mee te nemen. Ready Writer sluit zich daar graag bij aan.