GRACE FOR GRACE

magazine

Van Grace for Grace magazine, met Bijbeluitleg op basis van exegese en actualiteiten, zij de eerste twee nummers verschenen. Met een jaarabonnement op Grace for Grace Top krijg je toegang tot de online publicatie en kun je de interactieve pdf downloaden.
Abonnees op Grace for Grace Top krijgen bovendien toegang tot de forumpagina voor inhoudelijke discussies over de onderwerpen die in het magazine behandeld worden.
Meer informatie over Grace for Grace Top is te vinden op de pagina Aanmelden onder het Grace for Grace-menu.
De eerste jaargang zal onder andere een hertaling bevatten van “Mijn God is Jahwe – Over de profeet Elia” van Dr. M.B. van ’t Veer.
Over de Engelse vertaling, “My God is Jahweh” (ET, 1980) zegt John F. Evans “What a delight to come across this outstanding 400-page exposition of Elijah’s early ministry (1 Kings 16:34-19:21)! To say that this man was theologically perspective is an understatement. I can scarcely find any finer biblical theology drawn from the historical literature of the OT. Go to school on this” (in A Guide to Biblical Commentaries & Reference Works, 9th Edition).
Ready Writer heeft gekozen voor “Mijn God is Jahwe” omdat het naar het besef van de uitgever een goed voorbeeld is van betrouwbare, op exegese gebaseerde uitleg van oudtestamentische teksten. De auteur streeft er duidelijk naar om de Schrift zelf te laten spreken, in plaats van eigen gedachten – hoe nobel en geïnspireerd ook – te proberen te onderbouwen met bijbelteksten.
Nog een reden om “Mijn God is Jahwe” aan te raden: Van ’t Veer verkondigt het Evangelie van het Koninkrijk van God, van het Nieuwe Jeruzalem dat van de hemel zal neerdalen bij de wederkomst van Christus, het Evangelie van de opstanding. Het Nieuwe Testament staat vol met deze hoop van de christen, die veel meer inhoudt dan naar de hemel gaan bij het sterven. Van ’t Veer zegt over de Openbaring van Johannes: “… het onderscheid tussen Kanaän, als het heilige land, en Jeruzalem, als de heilige stad, [is] weggevallen, zoals ook die van de heilige stad en de heilige tempel met zijn hiërarchisch geordende trappen van heiligheid (voorhof – heilige – allerheiligste). Dat is nu alles één geworden, want de oudtestamentische hiërarchie is na de Pinksterdag opgeheven. Nu is er alleen Jeruzalem, de stad van God, die neerdaalt niet in een heilig land, maar midden in de wereld. En daarin vindt de gemeente van Christus haar beeld.”