Ready Writer

Tekst en uitleg

Uitgangspunten bij Bijbelstudie

Ready Writer kiest bij Bijbelstudie voor twee uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is die van een genre-kritische benadering. Dat wil zeggen dat binnen de Bijbelse teksten bepaalde literaire genres worden onderkend, die mede de context van een Bijbelboek (zouden kunnen) bepalen. Het boek “Haal meer uit de Bijbel” van Gordon Fee en Douglas Stuart heeft ten grondslag gelegen aan deze keuze. Het Bijbelstudiemateriaal van Ready Writer kan gezien worden als werkboekjes bij “Haal meer uit de Bijbel”.
Het tweede uitgangspunt is een heilshistorische benadering van het Oude Testament, waarin de Schrift wordt erkend als door God ingegeven en dus evenzeer absoluut gezag heeft als het Nieuwe Testament. Vergeestelijking en allegorische interpretatie worden vermeden. Naar wat Lukas noemt “wat in al de Schriften op Hem [Jezus Christus] betrekking had” (Luk. 24:27) wordt in eerste instantie gezocht volgens de principes van “Preaching Christ from the Old Testament” van Sidney Greidanus. Daarmee kiezen we voor de nadruk op expositie, maar exegese willen we niet overslaan.
Wij willen niet beweren dat deze methoden de enig juiste zijn. We geloven wel dat we ons op deze manier afbakenen binnen veilige grenzen, waarin Christus centraal staat.