READY WRITER

Liefde voor de Bijbel

Vanuit een negatieve ervaring met de leerstelling van “Higher Life” (het ogenblikkelijk ontvangen van heiligheid door geloof en overgave) begon tekstredacteur Hugo de Jong van Ready Writer in 2010 de noodzaak in te zien van het contextueel lezen en leren begrijpen van de Bijbel. Uitgeverij Ready Writer is in feite opgezet om contextueel lezen van de Schriften te stimuleren onder christenen in Nederland. Doordat hij zich verdiept heeft in exegese en theologie en dagelijks contextuele Bijbelstudie doet, zijn deze gebieden langzamerhand een expertise geworden voor zijn werk als tekstredacteur.