Luister

Prijs God voor wie Hij is

Stacks Image 4
Beluister het lied “Prijs God voor wie Hij is” door op de foto te klikken.

Prijs God, allereerst voor wie Hij is, –
Prijs God, – dank daarna voor wat Hij doet, –
Prijs God, – ook voor alles wat Hij zegt.
Want Hij doet wat Hij zegt
En Hij zegt wie Hij is
En Hij is wat Hij zegt en wat Hij doet.
God is goed!

Prijs God, heilig, heilig, heilig Heer, –
Prijs God, – de Almachtige is Hij, –
Prijs God, – Hem, die leeft in eeuwigheid.
Want Hij is Hij die was
En die is en die komt,
En die komt was en is “Ik Ben”, de HEER.
Geef Hem eer!

Prijs God, prijs de HERE, Hij is Eén, –
Prijs God, – Hem, de HEER, die leven geeft, –
Prijs God, – Vader, Zoon en Heil’ge Geest.
Want de Vader, Hij is
In Zijn Zoon, door Zijn Geest.
En de Geest toont de Vader in de Zoon.
God is groot!

Prijs God, die ’t heelal geschapen heeft, –
Prijs God, – planten, dieren, al wat leeft, –
Prijs God, – mannen, vrouwen, naar Zijn beeld.
Want de HERE is liefde,
Barmhartig en trouw,
Trouw in liefde en in barmhartigheid.
Kom, aanbid!

Prijs God, die de Heiland, Jezus, zond, –
Prijs God, – voor het bloed van Zijn verbond. –
Prijs God, – Ja, Hij overwon de dood!
Want de weg en de waarheid,
Het leven, het Woord
’t Licht der wereld, de Deur,
Goede Herder,
Het levende Brood, Lam van God,
Ware Wijnstok, de Opstanding is Hij.
God is groot!

Praise God, above all for Who He is, —
Praise God — and give thanks for what He does, —
Praise God — and for everything He says.
For He does what He says
And He says Who He is
And He is what He says and what He does.
God is good!

Praise God, holy, holy, holy, LORD, —
Praise God — the Almighty is His name, —
Praise God — the Eternal, Living God.
For He is He Who was
And Who is, Who’s to come,
And Who is is “I AM”, for evermore.
God is great!

Praise God, for the LORD of hosts is One, —
Praise God — Him, Who breathed the breath of life, —
Praise God — Father, Son and Spirit: one.
For the Father abides
In His Son, by His Spirit.
And the Spirit shows the Father in the Son.
Praise His Name!

Praise God, Who created heaven and earth, —
Praise God — birds and trees, the flowers and bees, —
Praise God — in His image Adam and Eve.
For the LORD God is love,
He is faithful and just,
And is just in His faithfulness and love.
Worship Him!

Praise God, for the Saviour, Jesus Christ! —
Praise God — for the covenant in His blood, —
Praise God — for He conquered sin and death!
He’s the Way and the Truth
And the Life, and the Word.
He’s the Light of the world
And the Door, Bread of Life,
Lamb of God, the Good Shepherd,
The True Vine. He’s the Resurrection too!
God is good!